กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : สัมมนา The Cryto Chronicles : Decoding the past & Charting the Future
วันที่ : 24 มกราคม 2566 (11:00 - 14:00)
จัดโดย : บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
สถานที่ : บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1.80 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

สถานการณ์ตลาด Cryptocurrency ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร จะไปต่อหรือพอแค่นี้ และในปีนี้ ปี 2566 มีอะไรใหม่ๆมาอัพเดทกันบ้าง สามารถติดตามกันได้ที่งานสัมมนา “The Crypto Chronicles : Decoding the Past & Charting the Future”

โดย คุณทิวัตถ์ ชุติภัทร์ และ คุณสุนันท์ สุขเอม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด