โครงการที่ผ่านมา

ชื่อโครงการ : Sales Weekly Report Meeting
วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 - 6 พฤศจิกายน 2566 (10:00 - 10:35)
จัดโดย : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : SWP
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 14.28 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

Sales Weekly Report Meeting