โครงการที่ดำเนินการ

ชื่อโครงการ : ใส่บาตรออนไลน์ กับ MTHAI ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 - 8 ธันวาคม 2566 (07:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด(มหาชน)
สถานที่ : วัดบางไผ่ วัดตะเคียน วัดราษฎร์ประคองธรรม วัดปราสาท

โครงการ ใส่บาตรออนไลน์ กับ MTHAI ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
สถานที่
วันจันทร์ 6 พ.ย.2566 วัดบางไผ่ พระอารามหลวง
วันจันทร์ 13 พ.ย.2566 วัดตะเคียน
วันจันทร์ 20 พ.ย.2566 วัดราษฎร์ประคองธรรม
วันจันทร์ 27 พ.ย.2566 วัดปราสาท

แบบสอบถามโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ประเภทการเดินทาง

(เพื่อเก็บค่าการลดการปล่อย Carbon Footprint) * Required

ท่านเดินทางมาร่วมงานโดย
(โปรดเลือกการเดินทางเพียงแบบเดียว)

กรุณากรอกจำนวนผู้ร่วมเดินทาง         คน

กรุณาระบุจำนวนผู้ร่วมเดินทาง

จำนวนวันที่เดินทาง         วัน

กรุณาระบุจำนวนวันที่เดินทาง

ระบุระยะทางในการเดินทางมาประชุมหรือคำนวณจาก         ที่นี่

กรุณาระบุระยะทาง

กรุณาเลือกข้อมูลการเดินทาง