โครงการที่ผ่านมา

ชื่อโครงการ : สัมภาษณ์งาน
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 - 16 พฤศจิกายน 2566 (14:00 - 15:00)
จัดโดย : บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : สัมภาษณ์งานผ่านช่องทาง Line
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 3.24 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ตำแหน่งงาน “เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ฝ่ายรับประกัน” จำนวน 1 อัตรา