โครงการที่ดำเนินการ

ชื่อโครงการ : โครงการ พี่จ๋า หิ้วหนูหน่อย
วันที่ : 15 กันยายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566 (08:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ชั้น 29 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล

โครงการ “พี่จ๋า...หิ้วหนูหน่อย” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันลดอัตราการสร้างปริมาณขยะจากพลาสติก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบทำให้สภาพลมฟ้าอากาศแปรปรวน อากาศร้อนจัด หนาวจัด ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง ภัยแล้ง น้ำท่วม รวมถึงโรคระบาดและพาหะนำโรคและเป็นหนึ่งในสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งเป็นการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปลูกจิตสำนึกให้พนักงานส่งต่อไปยังครอบครัว