โครงการที่ผ่านมา

ชื่อโครงการ : ปันรักผ่านอักษรเบรลล์
วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566 (08:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 72.31 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 8 ต้น

เชิญชวนพนักงาน พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลทั่วไป บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า ในโครงการ "ปันรักผ่านอักษรเบรลล์" ปฎิทินตั้งโต๊ะเก่าเราขอนะ เพื่อส่งต่อให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปจัดทำสื่อการเรียนการสอน "อักษรเบรลล์" ต่อไป

ซึ่งสามารถนำมาบริจาคได้ที่ บมจ.แอสเซทไวส์ (สำนักงานใหญ่) รามอินทราซอย 5 แยก 23 ห้อง CSR อาคาร A1 ชั้น 4
ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2566