โครงการที่ผ่านมา

ชื่อโครงการ : ปฏิทินเก่าเราขอ ส่งต่อเพื่อคนตาบอด
วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566 (08:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 118.17 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 13 ต้น

บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "ปฏิทินเก่า เราขอ ส่งต่อเพื่อคนตาบอด" เชิญชวนพนักงานร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าที่แผนกทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566 เพื่อส่งมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปใช้ผลิตสื่ออักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา