โครงการที่ดำเนินการ

ชื่อโครงการ : Share for Art
วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 (08:44 - 08:44)
จัดโดย : มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สถานที่ : มูลนิธิซี. ซี. เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนฯ

ร่วมโครงการกับ Green Wave ในการบริจาคขวดพลาสติก เพื่อเปลี่ยนเป็นผ้าใบแคนวาส และจานสี เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาด้านศิลปะ ให้น้องๆ ในแคมป์ศิลปะ 25 จังหวัดทุกภาคทั่วประเทศ