ข่าวและประชาสัมพันธ์ (News)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) จัดอบรมออนไลน์ "ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear"

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ร่วมจัดอบรม ออนไลน์ “ปฏิบัติการ ลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear” ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS 160 คน โครงการ Care the Bear จะมีส่วนส่งเสริมให้ BDMS ไปสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนในประเด็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ โดยการอบรมนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แชร์วิธีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมขององค์กร พร้อมเวิร์กชอปการใช้ Digital Eco Calculator Kit เครื่องมือช่วยคำนวณค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย โดยมี นพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวถึงความร่วมมือในโครงการ Care the Bear และ ดร. ดวงใจ สินธุสังข์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลาง BDMS กล่าวเปิดการอบรม เมื่อ 17 พ.ค. 2564  

set_bdms 

ตลอดโครงการ Care the Bear ตลาดหลักทรัพย์ฯ และพันธมิตรกว่า 120 ราย ร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วกว่า 10,526 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 10,526 ไร่ องค์กรที่สนใจร่วมลดโลกร้อนกับโครงการ Care the Bear ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
www.setsocialimpact.com