ข่าวและประชาสัมพันธ์ (News)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ.สหพัฒนพิบูล (SPC) จัดอบรมออนไลน์ “ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บมจ.สหพัฒนพิบูล (SPC) จัดอบรมออนไลน์ “ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear” ให้กับพนักงานจากทุกฝ่ายงานของ บมจ.สหพัฒนพิบูล จำนวน 63 คน  โครงการ Care the Bear จะมีส่วนส่งเสริมให้ บมจ.สหพัฒนพิบูล ไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของสภาวะโลกร้อน โดยการอบรมครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แชร์สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก  และแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมขององค์กร รวมถึงการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยมีนงรัก งามวิทย์โรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวถึงความร่วมมือในโครงการ และ
นพวรรณ  คล้ายโอภาส  ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.สหพัฒนพิบูล กล่าวเปิดการอบรม เมื่อวันที 8 เม.ย. ที่ผ่านมา

-spc