ข่าวและประชาสัมพันธ์ (News)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ.เจ มาร์ท (JMART) บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) และ บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท (J) จัดอบรมออนไลน์ “ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ บมจ.เจ มาร์ท (JMART)  บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) และ บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท (J) จัดอบรมออนไลน์ “ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear” ให้กับพนักงานจากทุกฝ่ายงานของทั้ง 3 องค์กร จำนวน 150 คน  โครงการ Care the Bear จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนร่วมกับสมาชิกในองค์กรไปสู่เป้าหมายความยั่งยืนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน  โดยการอบรมครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แชร์สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก  และแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมขององค์กร รวมถึงการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยมีนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวถึงความร่วมมือในโครงการ Care the Bear และ คุณเอกชัย สุขุมวิทยา กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ.เจ มาร์ท  กล่าวเปิดการอบรม เมื่อ 18 มิ.ย. 2565

-jmart_1