ข่าวและประชาสัมพันธ์ (News)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง (AMANAH) จัดอบรมออนไลน์ “ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ บมจ.อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง (AMANAH) จัดอบรมออนไลน์ “ปฏิบัติการลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear” ให้กับพนักงานจากทุกฝ่ายงานทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพฯ  ภาคเหนือ ภาคตะวันออก  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกภาคใต้ กว่า 80 คน โดยมีคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวถึงความร่วมมือในโครงการ Care the Bear และ ดร.ศิริเพชร สุนทรวิภาต เลขานุการบริษัท AMANAH เปิดการอบรม เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ที่ผ่านมา การอบรมครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แชร์สถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก  และแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมขององค์กร รวมถึงการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน   โดยโครงการ Care the Bear จะมีส่วนส่งเสริมให้ AMANAH ไปสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนในประเด็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน 

-amanah