ข่าวและประชาสัมพันธ์ (News)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) จัดอบรม ปฏิบัติการ ลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear ให้แก่กลุ่มพนักงาน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) จัดอบรม ปฏิบัติการ ลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear ให้แก่กลุ่มพนักงาน ได้ทราบถึงสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก และแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมขององค์กร รวมถึงการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดย ดร.ศักดิ์ดา พรรณไวย กรรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดอบรม และคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือในโครงการ Care the Bear เมื่อ 28 มิถุนายน 2565

#carethebear
#ลดโลกร้อน

-dmt