กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : อบรม Orientation New staff ประจำเดือน ธันวาคม 2565
วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 (08:30 - 12:30)
จัดโดย : เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สถานที่ : MS Team
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 125.37 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 14 ต้น

ขอ QR code อบรม Orientation New staff ประจำเดือน ธันวาคม 2565
รายละเอียดดังนี้
จัดกิจกรรมวันที่ 16/12/2022
เวลา 08:30 – 12:00 น.
ผู้เข้าร่วมประมาน 30 คน
สถานที่ ตึก SV2 F.3 (Microsoft Teams)