โครงการ Care the Bear

            ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนและองค์กรที่สนใจร่วมปรับพฤติกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ทั้งในรูปแบบของ online หรือ onsite เช่น การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น  การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) การประชุมออนไลน์ การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) การประชุมผู้บริหารพบเพื่อนพนักงาน  การแถลงข่าว  การอบรม สัมมนา การจัดกิจกรรมท่องเที่ยว การจัดงานมอบรางวัล การจัดงาน CSR  เป็นต้น  โดยนำหลักการ 6 Cares มาออกแบบเพื่อประเมินผล วัดผล และสร้างพฤติกรรมใหม่ให้กับองค์กรอย่างยั่งยืน

หลักการ 6 Cares ได้แก่

1. รณรงค์ให้เดินทางโดยรถสาธารณะหรือเดินทางมาร่วมกัน
2. ลดการใช้กระดาษ พลาสติก จากเอกสารต่าง ๆ และบรรจุภัณฑ์
3. งดการใช้โฟมจากบรรจุภัณฑ์หรือโฟมเพื่อการตกแต่ง
4. ลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
5. ออกแบบโดยใช้วัสดุตกแต่งที่สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้
6. ลดขยะจากอาหารเหลือทิ้งในงานอีเว้นท์ 


ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ Care the Bear

1. องค์กรสามารถออกแบบแผนการลดการใช้งบประมาณ เช่น ลดค่ากระดาษ ลดค่าใช้ไฟฟ้า
2. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในการดูแลและเอาใจใส่สิ่งแวดล้อม
3. ผลที่ได้จากการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกนี้ สามารถนำไปต่อยอดในรายงาน
ความยั่งยืนขององค์กรได้
4. ผลการดำเนินงานสามารถไปขอใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ LESS จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.)
5. เกิดการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม (Engagement) ของสมาชิกในองค์กร สร้างจิตสำนึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร
6. เกิดเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวและประชาสัมพันธ์ (News)

โครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” สนับสนุนการจัดการประชุมเอเปค 2565 ณ พื้นที่ “ศูนย์ข่าวสีเขียว” รายละเอียด
จากปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน  ที่พวกเราทุกคนกำลังอยู่ในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของเหตุการณ์ที่เรียกว่า “วิกฤตการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”  ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะร่วมมือกันจำกัดอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมสื่อสารการเป็นเจ้าภาพและขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำผ่านโครงการ Care the Bear “ลดโลกร้อน” ในการประชุมเอเปค 2565 รายละเอียด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมเป็น APEC Communication Partner สื่อสารการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปค 2565 และออกบูธแสดงศักยภาพของตลาดทุนไทยและบทบาทการส่งเสริมการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมต้อนรับสื่อมวลชนจากทั่วโลก ระหว่าง 14-19 พ.ย. 2565 ที่ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
SET, MFA, Bangchak Group, SCG and OR jointly promote carbon neutrality via “Care the Bear” initiative at APEC 2022 รายละเอียด
BANGKOK, November 9, 2022 - The Stock Exchange of Thailand (SET) teams up with the Ministry of Foreign Affairs and capital market partners – Bangchak Group, SCG, and PTT Oil and Retail Business pcl (OR) - to promote “Care the Bear” project at APEC Economic Leaders’ Week Media Center, in their collaborative efforts to achieve low carbon society and make the media center carbon neutral. The initiative reinforces SET’s position at the forefront of stock exchange focusing on balanced and sustainable growth. Under the project designed to combat global warming, SET’s six Cares practices will be implemented with the “Green Media Center”, touted as a model for environmental management, optimized resource and energy utilization as well as integrated and concrete waste management.

ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

การจัดกิจกรรมขององค์กร

ผลรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. -

จำนวนองค์กรที่เข้าร่วม
องค์กร

ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เทียบเท่าการดูดซับ CO2/ปี ของต้นไม้ ต้น

การจัดโครงการขององค์กร

ผลรวมตั้งแต่ปี พ.ศ. -

จำนวนโครงการ
โครงการ

ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เทียบเท่าการดูดซับ CO2/ปี ของต้นไม้ ต้น

หมีเล่าเรื่อง

Care the Bear Act NOW!! ชวนชาวออฟฟิศ Say no to plastic! สร้างองค์กรสีเขียวไปด้วยกัน รายละเอียด
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบัน ‘พลาสติก’ เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและถูกใช้อย่างแพร่หลายด้วยข้อดีเรื่องความสะดวกและความสบายจนทำให้ยากต่อการลด-ละ-เลิกการใช้พลาสติก รวมถึงการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น หากเราลงมือทำอยู่เพียงลำพังโดยไม่มีคนรอบตัวร่วมด้วยก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยากเสียหน่อย ดังนั้นแล้ว ลองชวนเพื่อน ๆ รอบตัวในออฟฟิศมา ‘Say no to plastic’ กันดีกว่า!
Care the Bear Act NOW!! ลด-ละ-รียูสกระดาษในออฟฟิศให้คุ้มค่า ช่วยลดปัญหาโลกร้อน! รายละเอียด
เมื่อพูดถึงเรื่องการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสำนักงานของทุกองค์กร พี่หมีเชื่อว่า ‘กระดาษ’ นั้นเป็นทรัพยากรสำคัญที่มีการใช้จ่ายเป็นลำดับต้น ๆ ขององค์กร และในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ถูกเผลอใช้ไปอย่างไม่รอบคอบจนทำให้สิ้นเปลืองไปเช่นกัน

จากสถิติพบว่าคนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยคนละประมาณ 60 กิโลกรัม/ปี เลยทีเดียว ซึ่งการที่จะผลิตกระดาษ 1 ตัน นั้นต้องใช้ต้นไม้ถึง 17 ต้น! อีกทั้งยังมีก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาจากกระบวนการผลิต การใช้ทรัพยากรน้ำและไฟในการผลิตและฟอกกระดาษอีกด้วย
หากต้นไม้ถูกโค่นมาใช้ประโยชน์เรื่อย ๆ ก็จะทำให้เราสูญเสียตัวช่วยสำคัญที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ยถึง 25 กิโลกรัม CO2 ต่อปี
Care the Bear Act NOW!! ชวนชาวออฟฟิศปรับการเดินทางแบบใหม่ฉบับ Low Carbon รายละเอียด
วันนี้พี่หมีขอแชร์ เพื่อให้เตรียมตัวรับมือการเดินทางในแต่ละวัน เพราะนอกจากเรื่องของความสะดวกสบายที่เป็นปัจจัยหลักให้คนเลือกใช้รถส่วนตัวกันแล้ว ก็ยังมีอุปสรรคไม่คาดคิดระหว่างวัน เช่น ฝนถล่ม ⛈ รถติดหนัก แดดจ้า หรือสัมภาระหนักอึ้ง อันเกิดจากการไม่ได้วางแผนของเราก่อน จนทำให้เราต้องหันไปใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซี่ประจำทางบ้าง แทนที่จะเดินทางด้วยรถสาธารณะตามแผน ดังนั้นแล้ว หากเตรียมตัวดีก็จะมีชัยไปกว่าครึ่ง ทำให้เดินทางได้อย่างสะดวก ไม่ต้องรีบร้อน และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามที่เราตั้งใจไว้อย่างแน่นอน