การยืดอายุเสื้อผ้าให้นานขึ้น

tip37เคล็ดลับที่ 37 การยืดอายุเสื้อผ้าให้นานขึ้น ช่วยลดโลกร้อนได้

การยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าให้นานเป็นสองเท่า จาก 1 ปี เป็น 2 ปี จะช่วยลดการปล่อย Carbon footprint ตลอดทั้งปีได้ถึง 24 %

 

หมายเหตุ :

*การเปรียบเทียบการลดก๊าซเรือนกระจกคำนวณจากจำนวณครั้งที่ใส่มากขึ้น เทียบกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากการผลิตและการซักผ้า

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

 

ข้อมูลอ้างอิง

  1. Carbon Trust. (2017). International Carbon Flows Clothing.