ข่าวและประชาสัมพันธ์ (News)

การลดใช้กระดาษจากงานด้าน Corporate Action ในปี 2566 ของโครงการ TSD Care the Bear

setinfo-resize-01

 

   จากความร่วมมือของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ในการลดใช้กระดาษจากงานด้าน Corporate Action ในปี 2566 🌎 ภายใต้โครงการ TSD Care the Bear โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จำกัด (TSD) ร่วมกับ โครงการ Care the Bear ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สามารถลดกระดาษจากงานด้าน Corporate Action จำนวน 450,360 แผ่น ✨ ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 11,331.06 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 🌳 เทียบเท่าการดูดซับ CO2 ต่อปีของต้นไม้ 1,259 ต้น

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดก๊าซเรือนกระจกจากการลดใช้กระดาษและปรับเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบ e-Service 🍃ไปกับโครงการ TSD Care the Bear บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครเป็นสมาชิก Care the Bear ได้ที่ : https://climatecare.setsocialimpact.com/member/register
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center 02-009-9999


_
#CaretheBear #TSDCaretheBear #ClimateCare