หมีเล่าเรื่อง

แนวร่วมนักลด ลด-เพื่อ-โลก : ส่องกลยุทธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดัน Responsible Tourism รายละเอียด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หนึ่งในสมาชิก โครงการ Care the Bear เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการทรัพยากร ผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหันมาใส่ใจกับวิกฤตสิ่งแวดล้อม
แนวร่วมนักลด ลด-เพื่อ-โลก : 3 “ปรับ” เพื่อเปลี่ยนโลก เริ่มได้เลยจากไลฟ์สไตล์การทำงาน รายละเอียด
การมุ่งเน้นการ “ปรับ” เปลี่ยนการดำเนินกิจกรรมเพื่อผลักดันให้คนในองค์กรมีวิถีการทำงานอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยโครงการ Care the Bear ให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากจัดกิจกรรมขององค์กร โดยสามารถ นำหลักปฏิบัติ 6 Cares ของ Care the Bear มาใช้ในการออกแบบ วางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ผลของการดำเนินงานช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวก ถ้าทุกองค์กรเริ่ม “ปรับ” เปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมก็จะลดน้อยลง ดั่งตัวอย่างความสำเร็จ✨ สมาชิกองค์กรที่เข้าร่วมงานในงาน Climate Care Forum 2023 : Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก”
Care the Bear Act NOW!! ชวนชาวออฟฟิศ Say no to plastic! สร้างองค์กรสีเขียวไปด้วยกัน รายละเอียด
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบัน ‘พลาสติก’ เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและถูกใช้อย่างแพร่หลายด้วยข้อดีเรื่องความสะดวกและความสบายจนทำให้ยากต่อการลด-ละ-เลิกการใช้พลาสติก รวมถึงการจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น หากเราลงมือทำอยู่เพียงลำพังโดยไม่มีคนรอบตัวร่วมด้วยก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยากเสียหน่อย ดังนั้นแล้ว ลองชวนเพื่อน ๆ รอบตัวในออฟฟิศมา ‘Say no to plastic’ กันดีกว่า!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11