หมีเล่าเรื่อง

คาร์บอนฟุตพริ้นท์คืออะไร รายละเอียด
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยและดูดกลับจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ถูกนำมาพิจารณามีอยู่ 7 ตัวด้วยกัน คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ก๊าซมีเทน, ก๊าซไนตรัสออกไซด์, กลุ่มก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน, กลุ่มก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน, ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ และก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ ซึ่งก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดนี้จะมีศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential : GWP) แตกต่างกัน
สถานการณ์โควิดทำให้โลกร้อนน้อยลงจริงหรือ ? รายละเอียด
สถานการณ์ของประเทศไทย และทั่วโลกตอนนี้ กำลังประสบปัญหาและได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ซึ่งแน่นอนว่าทำให้ระบบเศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของผู้คนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกเปลี่ยนไปอย่างมาก รวมถึงอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกก็เปลี่ยนไปด้วย
ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากแค่ไหน รายละเอียด
โลกของเรานี้นะครับ ถือเป็นดาวเคราะห์ที่มีความมหัศจรรย์และน่าทึ่งมากเลยนะครับ เป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่ที่มีทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอยู่ร่วมกันจำนวนมาก และมีระบบหรือวัฏจักรของสสารที่สำคัญหลายชนิดที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศของโลกใบนี้ และหนึ่งในวัฏจักรที่สำคัญนั่นก็คือวัฏจักรคาร์บอน (Carbon Cycle)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13