หมีเล่าเรื่อง

เป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของทั่วโลกเเละประเทศไทยเป็นอย่างไร รายละเอียด
ขณะนี้ทั่วโลกได้มีตั้งเป้าหมายร่วมกันในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน โดยร่วมกันรณรงค์ในเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ โดยพยายามไม่ให้อุณหภูมิของโลกเพิ่มขึ้น ประเทศไทยเองก็ได้ตั้งเป้าหมายเช่นกันในการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนต่าง ๆ
การประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) รายละเอียด
รู้หรือมั้ย! การประชุมก็สามารถช่วยลดโลกร้อนได้นะ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านกิจกรรมขององค์กร ด้วยวิธีการง่าย ๆ โดยนำหลักการ 6 Cares จากการเข้าร่วมโครงการ Care the Bear มาประยุกต์กับการประชุม
คาร์บอนฟุตพริ้นท์คืออะไร รายละเอียด
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยและดูดกลับจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ถูกนำมาพิจารณามีอยู่ 7 ตัวด้วยกัน คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ก๊าซมีเทน, ก๊าซไนตรัสออกไซด์, กลุ่มก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน, กลุ่มก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน, ก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ และก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ ซึ่งก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดนี้จะมีศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential : GWP) แตกต่างกัน

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14