หมีเล่าเรื่อง

Net Zero คืออะไร แล้วเราต้องทำอย่างไรจึงจะลดก๊าซเรือนกระจกได้สำเร็จ รายละเอียด
Net Zero หรือ ‘เป้าหมายสุทธิที่ศูนย์’ ก็คือ การไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มเติม หรือในอีกมุมหนึ่งก็คือการจำกัดอุณหภูมิให้สูงไม่เกิน 1.5 องศา เพื่อป้องกันไม่ให้โลกร้อนและรวนหนักไปกว่าที่เป็นอยู่ หรือไปสู่จุดที่กลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้ว

แล้วเราต้องทำอย่างไรกันบ้าง ถึงจะบรรลุเป้าหมายที่ว่านี้ได้

จะเกิดอะไรหากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส รายละเอียด
สำหรับคนทั่วไป หากอากาศร้อนหรือเย็นขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส เราอาจจะไม่รู้สึกหรือสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก แต่สำหรับโลกใบใหญ่ เมื่ออุณหภูมิร้อนขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส ทุกอย่างอาจเลวร้ายกว่าที่เราคิด
ลดโลกร้อนจากการ “งดใช้โฟม” รายละเอียด
"โฟมที่เราใช้ใส่อาหาร สะดวกต่อการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดโลกร้อน ด้วยการงดใช้โฟม หันมาใช้บรรจุภัณฑ์ทีใช้ซ้ำและย่อยสลายได้ง่าย"

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11