หมีเล่าเรื่อง

ประโยชน์ของการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คืออะไร รายละเอียด
ทุกวันนี้ องค์กรธุรกิจทั่วโลกเริ่มนำการประเมินก๊าซเรือนกระจกและการรับรองฉลากคาร์บอนมาใช้ในองค์กรกันมากขึ้น ทั้งองค์กรธุรกิจขนาดเล็กและใหญ่ ซึ่งเป็นแนวทางที่มีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนขององค์กรในด้านต่าง ๆ อีกด้วย
ฉลากรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Label) มีอะไรบ้าง รายละเอียด
ปัจจุบันทั่วโลกเริ่มหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการลดโลกร้อนมากขึ้น และมีแนวทางมากมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนึ่งในนั้น คือ ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่หลายประเทศทั่วโลกได้มีฉลากที่รับรองแล้ว โดยประเทศไทยถือว่าเป็นผู้นำในอาเซียนเรื่องฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกที่ใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
ประเทศไทยกับการลดก๊าซเรือนกระจก รายละเอียด
ด้วยปัญหาภาวะก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก จึงเกิดแนวทางที่จะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ประเทศไทยก็เช่นกัน ที่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านกลไกการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ ร่วมกันแก้ไขปัญหานี้

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14