หมีเล่าเรื่อง

วันโอโซนโลก รายละเอียด
16 กันยายน​ วันโอโซนโลก

โอโซนเป็นเกราะช่วยป้องกัน กรองรังสีต่าง ๆ จากดวงอาทิตย์ไม่ให้เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก

สาร CFC ทำลายชั้นโอโซน ตัวการโลกร้อน อีกทั้งยังสามารถตกค้างและคงอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นาน 50-100 ปี
โครงการ Care the Bear ต่อเนื่องปี 3 รายละเอียด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าลดโลกร้อนผ่านโครงการ Care the Bear ต่อเนื่องปีที่ 3โดยร่วมกับพันธมิตร ทั้งภาคเอกชน ภาครัฐ และธุรกิจเพื่อสังคม ช่วยกันขับเคลื่อนการลดภาวะโลกร้อนด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยใช้หลักการ 6 Cares มุ่งเปลี่ยนแปลงในมิติของผู้บริโภคให้มีส่วนช่วยลดโลกร้อน พร้อมพัฒนาเครื่องมือวัดสู่ Digital Eco Calculator Kit ที่สะดวกใช้งานง่าย และเตรียมขยายสู่ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา และชุมชน ให้มีการจัดการแบบคาร์บอนต่ำองค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Care the Bear
ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบกับประเทศไทยอย่างไรบ้าง รายละเอียด
สวัสดีครับ ทุกคน ผมหมีขาว หรือ Polar Bear ซึ่งถือว่าผมเนี่ยเป็นตัวชี้วัดในเรื่องของโลกร้อนเลยนร้า.. เพราะบ้านของผมอยู่ที่อาร์กติก หรือ ขั้วโลกเหนือนั่นเอง เมื่อโลกร้อนขึ้น บ้านและที่อยู่ของผมที่เป็นน้ำแข็งก็จะละลายหายไปเพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้น และนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่า หากโลกร้อนขึ้น พวกผมหมีขาว จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนพวกผมเข้าสู่ภาวะที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ แต่ทุกคนรู้มั้ยครับ ภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นนี้ ไม่ได้ส่งผลกระทบกับผมเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มันยังส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด รวมไปถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วย ลองมาฟังกันดูนะครับ

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14