หมีเล่าเรื่อง

เราจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กรได้อย่างไร รายละเอียด
"การที่องค์กรของเราจะมีส่วนช่วยในการลดโลกร้อนได้นั้น สามารถทำได้ด้วยการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจก ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงก็คือ การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ไม่สิ้นเปลือง ถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อน"
ประโยชน์ของการทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ คืออะไร รายละเอียด
ทุกวันนี้ องค์กรธุรกิจทั่วโลกเริ่มนำการประเมินก๊าซเรือนกระจกและการรับรองฉลากคาร์บอนมาใช้ในองค์กรกันมากขึ้น ทั้งองค์กรธุรกิจขนาดเล็กและใหญ่ ซึ่งเป็นแนวทางที่มีส่วนช่วยในการลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนขององค์กรในด้านต่าง ๆ อีกด้วย
ฉลากรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint Label) มีอะไรบ้าง รายละเอียด
ปัจจุบันทั่วโลกเริ่มหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการลดโลกร้อนมากขึ้น และมีแนวทางมากมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หนึ่งในนั้น คือ ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่หลายประเทศทั่วโลกได้มีฉลากที่รับรองแล้ว โดยประเทศไทยถือว่าเป็นผู้นำในอาเซียนเรื่องฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และเป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกที่ใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13