หมีเล่าเรื่อง

เราช่วยลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวันได้อย่างไร รายละเอียด
"ปัจจุบันทั่วโลกเริ่มหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับการลดโลกร้อนมากขึ้น และมีแนวทางมากมาย เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวันของเรา"
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปรากฎการณ์ลดโลกร้อน รายละเอียด
"ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปรากฎการณ์ ลด-โลก-ร้อน กับโครงการ Care the Bear ลดก๊าซเรือนกระจกได้ง่ายๆ ด้วยหลักการ 6 Cares และสามารถนำผลที่ได้ไปต่อยอดในรายงานความยั่งยืน"
เราจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กรได้อย่างไร รายละเอียด
"การที่องค์กรของเราจะมีส่วนช่วยในการลดโลกร้อนได้นั้น สามารถทำได้ด้วยการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจลดการปล่อยก๊าซเรือน กระจก ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงก็คือ การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ไม่สิ้นเปลือง ถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อน"

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13