ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปรากฎการณ์ลดโลกร้อน

carethebear-enews-op-01