การทานอาหารมังสวิรัติ

tip38

เคล็ดลับที่ 38 การทานอาหารมังสวิรัติ

การทานอาหารมังสวิรัติแทนการทานอาหารแบบปรกติที่มีเนื้อสัตว์ จะช่วยสามารถลดการปล่อย Carbon footprint ได้ถึง 69.31 %

 

หมายเหตุ :

*การเปรียบเทียบการลดก๊าซเรือนกระจกโดยคำนวณจากปริมาณการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของอาหารอาหารมังสวิรัติและอาหารแบบปรกติที่มีเนื้อสัตว์

*ก๊าซเรือนกระจก คือ ก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และ เกิดจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป จะส่งผลต่อภาวะโลกร้อน

โดยเป็นการคำนวณจาก กรีน สไตล์ ด้วยการใช้ข้อมูลอ้างอิงในการคำนวณดังนี้

 

ข้อมูลอ้างอิง

  1. นฤเทพ (2555). คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของอาหารมังสวิรัติและอาหารปรกติ.