ข่าวและประชาสัมพันธ์ (News)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดบรรยายแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Climate Care Platform แก่คณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร


1ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้แก่ สมาคมสตรีเพื่อสตรี สมาคมซอนต้าประเทศไทย สมาคมสตรีสัมพันธ์ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา นำโดยแพทย์หญิง สุวณี รักธรรม นายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติ กรุงเทพฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Climate Care Platform เพื่อขับเคลื่อนแนวคิดและวิธีปฏิบัติ โดยมีคุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรและพัฒนาเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวต้อนรับและบรรยาย ในหัวข้อ “How to Activate Climate Action” ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก พร้อมสานต่อแนวคิดและนำหลักปฏิบัติประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


หากองค์กรไหนหรือท่านใดสนใจการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สามารถติดตามข้อมูล และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการ Climate Care Platform ได้ที่: https://climatecare.setsocialimpact.com/
หรือ email : Climatecareplatform@set.or.th

#Climatecare #CaretheBaer #CaretheWhale #CaretheWild