กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ปรับฐานงานถนน บ่อพัก ท่อระบายน้ำ โครงการราชพฤกษ์
วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 (13:30 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ชีวาโฮม บิซ เอกชัย บางบอน
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1.26 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ปรับฐานงานถนน บ่อพัก ท่อระบายน้ำ โครงการราชพฤกษ์