กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : AssetWise BEAUTY RUN 2022
วันที่ : 18 ธันวาคม 2565 (04:00 - 07:00)
จัดโดย : บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : สวนเบญจกิติ
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 3,820.34 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 424 ต้น

วิ่งเพื่อให้ #AssetWiseBEAUTYRUN2022
สถานที่จัดกิจกรรม : สวนเบญจกิติ, จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โดยรายได้มอบให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

AssetWise ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ทุกคนใส่ใจการออกกำลังเพื่อสุขภาพ และรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย GrowGreen ที่มุ่งหวังให้ทุกโครงการมีสภาพแวดล้อมที่ดี ดึงเอาธรรมชาติเข้ามาใกล้ชิดผู้อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงรณรงค์ด้าน Zero Waste แยกขยะแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และบรรจุภัณฑ์อาหารภายในงานไม่ใช้โฟมด้วย