กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : เพาะต้นไม้ในโครงการ Plant for the Planet
วันที่ : 17 ธันวาคม 2565 (08:30 - 10:30)
จัดโดย : บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ศูนย์กีฬารามอินทรา
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 108.15 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 12 ต้น

AssetWise เราให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม จนเกิดโครงการ #ASWPlantforthePlanet ภารกิจกู้โลก ปลูกต้นไม้ 433 ต้น/คน ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศา และนอกจากนั้นยังสอดคล้องกับนโยบาย "GREEN BANKOK2030" ที่จะขับเคลื่อนให้กทม. มีพื้นที่สีเขียวเทียบเท่ามาตรฐาน WHO คืออย่างน้อย 9 ตรม.ต่อคนอีกด้วย
.
เพื่อให้มีพันธุ์ไม้ปลูกตลอดปี บมจ.แอสเซทไวส์ จึงร่วมกับ สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เชิญชวนประชาชนทั่วไปมาร่วมกันเพาะต้นกล้า ณ ศูนย์กีฬารามอินทรา