กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Sale Meeting
วันที่ : 25 มกราคม 2566 (10:00 - 15:00)
จัดโดย : Schimmer Metal Standard Co.,Ltd
สถานที่ : Meeting room 501
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 238.12 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 26 ต้น

- ประชุมติดตามหนี้ ประจำเดือน
- ประชุมติดตามออเดอร์ ประจำสัปดาห์
- Update ผลการปฏิบัติงาน และรายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์