กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Product Knowledge & ราคาเบื้องต้น_CR-AS
วันที่ : 24 มกราคม 2566 (10:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : HO
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 21.35 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

Product Knowledge & ราคาเบื้องต้น_CR-AS