กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ขอสินเชื่ออย่างไร….ให้ผ่านฉลุย
วันที่ : 24 มกราคม 2566 (13:30 - 15:30)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : HO
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 18.63 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

ขอสินเชื่ออย่างไร….ให้ผ่านฉลุย