กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Kick Off Meeting New Project(Condo)
วันที่ : 30 มกราคม 2566 (14:00 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ZOOM MEETING
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1.03 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

คุยรายละเอียดที่ดินแปลงใหม่กับ Head ฝ่ายต่างๆ