กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การประเมินความเสี่ยงก่อนการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเฟส 1
วันที่ : 25 มกราคม 2566 (10:00 - 11:00)
จัดโดย : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
สถานที่ : โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 5.10 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

PCRA: Pre-Construction Risk Assessment
การประเมินความเสี่ยงก่อนการก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเฟส 1
ห้องประชุม conference 2
25 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น.