กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ชี้แจ้งแบบก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ของโครงการราชพฤกษ์
วันที่ : 22 มีนาคม 2566 (13:00 - 15:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ชีวาโฮม บิซ เอกชัย บางบอน
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 13.02 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

ชี้แจ้งแบบก่อสร้างสะพานข้ามคลอง ของโครงการราชพฤกษ์