กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : พรบ.อาคารชุด และ พรบ.บ้านจัดสรรที่ควรรู้มีอะไรบ้าง
วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 (14:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ชีวาทัย Head Office
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 4.45 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

พรบ.อาคารชุด และ พรบ.บ้านจัดสรรที่ควรรู้มีอะไรบ้าง