กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : QBR Q3'2023
วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 (08:30 - 17:30)
จัดโดย : บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : ห้องประชุม x space
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 274.20 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 30 ต้น

รายงานผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน และแผนการทำงานในไตรมาส 4/2566