กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : โครงการช่วยเหลือผู้พิการ
วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 (09:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : สมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 12.17 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 1 ต้น

ส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 3 คัน และเงินสด จำนวน 26,000 บาท