กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุมประจำเดือนฝ่ายก่อสร้างอาคารสูง
วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 (09:00 - 17:30)
จัดโดย : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : โครงการ ศุภาลัย ไอคอน สาทร
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 42.28 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 5 ต้น

ประชุมประจำเดือนฝ่ายก่อสร้างอาคารสูง ณ โครงการ ศุภาลัย ไอคอน สาทร