กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : IT Weekly Meeting
วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2566 (10:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ สำนักงานใหญ่
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 19.16 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

Update ผลการปฏิบัติงาน และรายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์