กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรม “หนึ่งหยดโลหิต…ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 17”
วันที่ : 20 มีนาคม 2567 (09:00 - 14:00)
จัดโดย : บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 49.59 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 6 ต้น

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช จัดตั้งจุดรับบริจาคโลหิต
กับกิจกรรม “หนึ่งหยดโลหิต…ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 17”
- วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566
- เวลา 9:00 - 14:00 น.
- ณ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
โดยสามารถลงทะเบียนร่วมบริจาคโลหิตผ่าน Line OA : @punnbyassetwise เป็นการลดการใช้กระดาษ และภายในงานได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการ Cares มาใช้ในการจัดกิจกรรม