กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : การประชุมผู้บริหาร บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด ครั้งที่ 3/2567
วันที่ : 14 มีนาคม 2567 (09:30 - 16:30)
จัดโดย : Thai Laminate Manufacturer Co., Ltd.
สถานที่ : บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 2.35 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

การประชุมผู้บริหาร บริษัท ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำกัด
ครั้งที่ 3/2567
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567
เวลา 9.30-16.30 น.