กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ปรับฐานงานเสาเข็ม โครงการเอกมัย รามอินทรา
วันที่ : 14 มีนาคม 2567 (15:00 - 18:00)
จัดโดย : บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : สำนักงานใหญ่ ลุมพินี
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 3.66 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ปรับฐานรายละเอียดงานเสาเข็ม โครงการเอกมัย รามอินทรา