กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : งานการบริหารจัดการขยะและของเสีย
วันที่ : 19 มีนาคม 2567 (12:30 - 16:00)
จัดโดย : บริษัท เดอะ สตรีท รีเทล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
สถานที่ : ็Hall ชั้น 5 เดอะสตรีท รัชดา
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 451.92 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 50 ต้น

การให้ความรู้วิธีการ ลด แยกขยะอย่างถูกวิธี ณ ศูนย์การค้า เดอะสตรีท รัชดา