กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : ประชุม Middle Management ครั้งที่ 7/2567
วันที่ : 2 เมษายน 2567 (10:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 1.69 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 0 ต้น

ประชุม Middle Management ครั้งที่ 7/2567