กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : Cybersecurity update and trends in 2024
วันที่ : 19 เมษายน 2567 (08:00 - 13:00)
จัดโดย : บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : Centara Grand Ladprao
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 21.66 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

งานสัมนาร่วมกับบริษัท Advance Digital Consultant Group กลุ่มเป้าหมายเป็น End User หน่วยงานจากกระทรวงการคลัง และ KTBCS