กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : วิชัยชวนคุย
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 (15:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : สำนักงานใหญ่ (พระราม 3)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 2,874.18 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 319 ต้น

ผู้บริหารพบปะพนักงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2567