กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : IT Weekly Meeting
วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 (10:00 - 12:00)
จัดโดย : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 15.97 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 2 ต้น

Update ผลการปฏิบัติงาน และรายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์