กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : จากเครียดสู่คลาย ค้นหาวิธีดูแลใจให้สบายในทุกวัน
วันที่ : 8 กรกฎาคม 2567 (14:00 - 15:30)
จัดโดย : บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : MS Teams
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 85.34 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 9 ต้น

กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูดูแลสุขภาพทั้งใจและกาย ชวนมาฟังเรื่องราวที่จะช่วยพักใจให้หายเหนื่อย
โดยคุณต้นไม้ (นรพันธ์ ทองเชื่อม) นักจิตวิทยา/นักจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมจาก Relationflip