กิจกรรมที่ผ่านมา

ชื่อกิจกรรม : The CX Academy
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2567 (15:00 - 17:00)
จัดโดย : บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ : บมจ. วันทูวัน คอนแทคส์ สำนักงานใหญ่
ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ลดได้ 62.26 kgCO2e เทียบเท่าการดูดซับ CO2 /ปี ของต้นไม้ 7 ต้น

Effective Non-Voice Service